طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاريخ تحليلي اسلام

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۴۴۰۳۶۷۷۴۰۳۶۷۷۴۰۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۶۷۷۴۱۳۶۷۷۴۱۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۳۹۷۸۸۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۸۰۴۱۵۰۹۱۴۱۵۰۹۱۴دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۴۴۰۱۱۸۵کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۲۲۰۴۴۴۵۵۳۴۴۴۵۵۳۶کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۷۵۰۴۵۰۳۲۷۴۵۰۳۲۷۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۴۶۸۰۳۲۴۶۸۰۳۲۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10810543946543946دانشکده علوم زمیندردسترس0