طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

الفتوح

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550368808۳۶۸۸۰۸۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550368809۳۶۸۸۰۹۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550304600۳۰۴۶۰۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550304601۳۰۴۶۰۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۴۳۴۸۴۳۵مرکز تحقیقات وقف