طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مباحث حقوقی شرح لمعه الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه زین‌الدین الجبعی العاملی (شهید ثانی)

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۱۱۰۱۰۳۵۸۷۸۷۳۵۸۷۸۷۱مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۶۰۳۹۹۲۸۷۳۹۹۲۸۷۲دانشکده الهیات و ادیان0
۱۰۸۹۰۳۹۷۶۹۹۳۹۷۶۹۹۳پژوهشکده خانواده0