طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مروج الذهب

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550363125۳۶۳۱۲۵۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550363126۳۶۳۱۲۶۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550204595۲۰۴۵۹۵۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550307969۳۰۷۹۶۹۲۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550307968۳۰۷۹۶۸۱۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۴۳۴۸۲۶۱۴مرکز تحقیقات وقف
۴۳۴۸۲۷۲۳مرکز تحقیقات وقف
10860443186۴۴۳۱۸۶۱۵دانشکده الهیات و ادیان0
10860443187۴۴۳۱۸۷۲۴دانشکده الهیات و ادیان0
1055054484054484016دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0