طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

درآمدی بر جغرافیای خاک ها و مدیریت محیطی منابع خاک

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10810365181۳۶۵۱۸۱۱دانشکده علوم زمین0
10810400165۴۰۰۱۶۵۲دانشکده علوم زمین0
108105052555052553دانشکده علوم زمین0
108105073305073304دانشکده علوم زمین0
108105215105215105دانشکده علوم زمین0
10810543869543869دانشکده علوم زمیندردسترس0
108105543185543187دانشکده علوم زمیندردسترس0
108105563795563798دانشکده علوم زمیندردسترس0
108105572715572719دانشکده علوم زمیندردسترس0