طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ حقوق ایران

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۳۶۵۷۴۴۳۶۵۷۴۴۱کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1398/08/19 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۴۳۴۸۱۶۲مرکز تحقیقات وقف
۱۰۷۱۰۴۳۹۴۷۹۴۳۹۴۷۹۳دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۴۶۰۳۹۰۴۶۰۳۹۰۴دانشکده حقوق0
۱۱۱۰۱۰۴۵۸۹۸۷۴۵۸۹۸۷۵مرکز تحقیقات حقوق بشردردسترسمراجعه حضوری به کتابخانه
1110105431555431556مرکز تحقیقات حقوق بشردردسترسمراجعه حضوری به کتابخانه