طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ حقوق ایران

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۳۶۵۷۴۴۳۶۵۷۴۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۴۳۴۸۱۶۲مرکز تحقیقات وقف
۱۰۷۱۰۴۳۹۴۷۹۴۳۹۴۷۹۳دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۴۶۰۳۹۰۴۶۰۳۹۰۴دانشکده حقوق0
۱۱۱۰۱۰۴۵۸۹۸۷۴۵۸۹۸۷۵مرکز تحقیقات حقوق بشردردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
1110105431555431556مرکز تحقیقات حقوق بشردردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه