طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

العبر: تاریخ ابن‌خلدون

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550362617۳۶۲۶۱۷۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550362618۳۶۲۶۱۸۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550362619۳۶۲۶۱۹۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550362620۳۶۲۶۲۰۴۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550362621۳۶۲۶۲۱۵۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550362622۳۶۲۶۲۲۶۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۴۳۴۸۲۹۱۲مرکز تحقیقات وقف
۴۳۴۸۳۰۲۲مرکز تحقیقات وقف
۴۳۴۸۳۱۳۲مرکز تحقیقات وقف
۴۳۴۸۳۲۴۲مرکز تحقیقات وقف
۴۳۴۸۳۳۵۲مرکز تحقیقات وقف
۴۳۴۸۳۴۶۲مرکز تحقیقات وقف
۴۳۴۸۳۵اعلام۱مرکز تحقیقات وقف