طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بزهکاری اطفال و نوجوانان

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۷۱۰۳۶۰۷۳۰۳۶۰۷۳۰۱دانشکده حقوق0
۱۰۸۹۰۳۶۶۴۴۷۳۶۶۴۴۷۲پژوهشکده خانوادهاین کتاب تا تاریخ 1399/01/14 در امانت فرد دیگری است.0
۱۱۱۰۱۰۳۶۸۰۱۴۳۶۸۰۱۴۳مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۹۰۳۹۷۷۷۸۳۹۷۷۷۸۴پژوهشکده خانواده0
۱۰۸۹۰۴۸۴۴۸۱۴۸۴۴۸۱۵پژوهشکده خانواده0