طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

آموزش نرم‌افزار ArcGIS [آرک جی. آی. اس]

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10810359021۳۵۹۰۲۱۱۱دانشکده علوم زمینوجین
10810359022۳۵۹۰۲۲۲۱دانشکده علوم زمین0
10810365631۳۶۵۶۳۱۳۱دانشکده علوم زمین0
10810365641۳۶۵۶۴۱۴۱دانشکده علوم زمین0
10810399956۳۹۹۹۵۶۲۲دانشکده علوم زمین0
10810399957۳۹۹۹۵۷۳۲دانشکده علوم زمین0
10810399958۳۹۹۹۵۸۴۲دانشکده علوم زمین0
10810399959۳۹۹۹۵۹۵۱دانشکده علوم زمینوجین
10810399960۳۹۹۹۶۰۶۱دانشکده علوم زمین0
10810399961۳۹۹۹۶۱۲۳دانشکده علوم زمین0
10810399962۳۹۹۹۶۲۳۳دانشکده علوم زمین0
10810399963۳۹۹۹۶۳۴۳دانشکده علوم زمین0
10810399964۳۹۹۹۶۴۵۲دانشکده علوم زمین0
10810399965۳۹۹۹۶۵۶۲دانشکده علوم زمین0