طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ترجمه فتوحات مکیه

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550361898۳۶۱۸۹۸۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550361899۳۶۱۸۹۹۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550361900۳۶۱۹۰۰۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550361901۳۶۱۹۰۱۴۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550361902۳۶۱۹۰۲۵۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550361903۳۶۱۹۰۳۶۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550361904۳۶۱۹۰۴۷۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550361905۳۶۱۹۰۵۸۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550361906۳۶۱۹۰۶۹۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550420949۴۲۰۹۴۹۱۰۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550420950۴۲۰۹۵۰۱۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550420951۴۲۰۹۵۱۱۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550420952۴۲۰۹۵۲۱۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550420953۴۲۰۹۵۳۱۴۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550420954۴۲۰۹۵۴۱۵۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550458283۴۵۸۲۸۳۱۶۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550458284۴۵۸۲۸۴۱۷۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550419863۴۱۹۸۶۳۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550419864۴۱۹۸۶۴۲۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550419865۴۱۹۸۶۵۳۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550419866۴۱۹۸۶۶۴۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550419867۴۱۹۸۶۷۵۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550419868۴۱۹۸۶۸۶۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550419869۴۱۹۸۶۹۷۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550419870۴۱۹۸۷۰۸۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550419871۴۱۹۸۷۱۹۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550419872۴۱۹۸۷۲۱۰۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550419873۴۱۹۸۷۳۱۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550419874۴۱۹۸۷۴۱۲۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550419875۴۱۹۸۷۵۱۳۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550419876۴۱۹۸۷۶۱۴۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550419877۴۱۹۸۷۷۱۵۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550437334۴۳۷۳۳۴۱۶۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550437335۴۳۷۳۳۵۱۷۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550437336۴۳۷۳۳۶۱۶۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550437337۴۳۷۳۳۷۱۷۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10860438604۴۳۸۶۰۴۱۳دانشکده الهیات و ادیان0
10860438605۴۳۸۶۰۵۲۳دانشکده الهیات و ادیان0
10860438606۴۳۸۶۰۶۳۳دانشکده الهیات و ادیان0
10860438607۴۳۸۶۰۷۴۳دانشکده الهیات و ادیان0
10860438608۴۳۸۶۰۸۵۳دانشکده الهیات و ادیان0
10860438609۴۳۸۶۰۹۶۳دانشکده الهیات و ادیان0
10860438610۴۳۸۶۱۰۷۳دانشکده الهیات و ادیان0
10860438611۴۳۸۶۱۱۸۳دانشکده الهیات و ادیان0
10860438612۴۳۸۶۱۲۹۳دانشکده الهیات و ادیان0
10860438613۴۳۸۶۱۳۱۰۳دانشکده الهیات و ادیان0
10860438614۴۳۸۶۱۴۱۱۳دانشکده الهیات و ادیان0
10860438615۴۳۸۶۱۵۱۲۳دانشکده الهیات و ادیان0
10860438616۴۳۸۶۱۶۱۳۳دانشکده الهیات و ادیان0
10860438617۴۳۸۶۱۷۱۴۳دانشکده الهیات و ادیان0
10860438618۴۳۸۶۱۸۱۵۳دانشکده الهیات و ادیان0
10860438619۴۳۸۶۱۹۱۶۲دانشکده الهیات و ادیان0
10860438620۴۳۸۶۲۰۱۷۲دانشکده الهیات و ادیان0
10860500201500201102دانشکده الهیات و ادیان0
10860500200500200112دانشکده الهیات و ادیان0
10860500199500199122دانشکده الهیات و ادیان0
10860500198500198132دانشکده الهیات و ادیان0
1086050019750019762دانشکده الهیات و ادیان0
1086050019650019672دانشکده الهیات و ادیان0
1086050019550019582دانشکده الهیات و ادیان0
1086050019450019492دانشکده الهیات و ادیان0
1086050019350019332دانشکده الهیات و ادیان0
1086050019250019242دانشکده الهیات و ادیان0
1086050019150019152دانشکده الهیات و ادیان0
1086050019050019012دانشکده الهیات و ادیان0
1086050018950018922دانشکده الهیات و ادیان0
10860500188500188142دانشکده الهیات و ادیان0
10860500187500187152دانشکده الهیات و ادیان0
10860500186500186172دانشکده الهیات و ادیان0
10860500185500185162دانشکده الهیات و ادیان0