طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ترجمه شرح اصول کافي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550361921۳۶۱۹۲۱۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550361922۳۶۱۹۲۲۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550361923۳۶۱۹۲۳۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550361924۳۶۱۹۲۴۴۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10860398968۳۹۸۹۶۸۱۲دانشکده الهیات و ادیان0
10860398969۳۹۸۹۶۹۲۲دانشکده الهیات و ادیان0
10860398970۳۹۸۹۷۰۳۲دانشکده الهیات و ادیان0
10860398971۳۹۸۹۷۱۴۲دانشکده الهیات و ادیان0
10710347325۳۴۷۳۲۵۲۳دانشکده حقوق0
120010484222۴۸۴۲۲۲۱۳پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری0
120010484223۴۸۴۲۲۳۲۴پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری0
120010484224۴۸۴۲۲۴۳۳پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری0
120010484245۴۸۴۲45۴۳پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری0