طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

خانواده، کار، جنسیت

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۸۹۰۳۶۰۲۸۹۳۶۰۲۸۹۱پژوهشکده خانواده0
۱۰۲۲۰۳۷۵۰۹۳۳۷۵۰۹۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۹۰۳۸۷۵۵۲۳۸۷۵۵۲۳پژوهشکده خانواده0
۱۱۱۰۱۰۴۱۴۶۸۲۴۱۴۶۸۲۴مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۴۳۹۸۵۶۴۳۹۸۵۶۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۴۳۹۸۵۷۴۳۹۸۵۷۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0