طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاملاتی در قرائت انسانی از دین

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۱۱۰۱۰۳۵۵۱۱۸۳۵۵۱۱۸۱مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۶۰۳۸۹۳۰۹۳۸۹۳۰۹۲دانشکده الهیات و ادیان0
۱۰۸۶۰۴۰۸۹۱۵۴۰۸۹۱۵۳دانشکده الهیات و ادیان0
۱۰۸۶۰۴۰۸۹۱۶۴۰۸۹۱۶۴دانشکده الهیات و ادیان0
۱۰۵۵۰۴۳۰۱۱۵۴۳۰۱۱۵۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۴۳۰۱۱۶۴۳۰۱۱۶۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۲۲۰۴۵۷۸۷۰۴۵۷۸۷۰۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه