طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

آسیب‌شناسی توسعه اقتصادی در ایران

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220358264۳۵۸۲۶۴۱کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1398/08/05 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220358265۳۵۸۲۶۵۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10650390244۳۹۰۲۴۴۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10810400098۴۰۰۰۹۸۴دانشکده علوم زمین0
108105661555661555دانشکده علوم زمیندردسترس0