طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

حقوق بين‌الملل ناظر بر نحوه هدايت مخاصمات: مجموعه کنوانسيونهاي لاهه و برخي اسناد بين‌المللي ديگر

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۷۱۰۳۵۳۹۵۸۳۵۳۹۵۸۱دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۵۳۹۵۹۳۵۳۹۵۹۲دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۵۳۹۶۰۳۵۳۹۶۰۳دانشکده حقوق0
۱۱۱۰۱۰۳۶۷۳۲۶۳۶۷۳۲۶۴مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۳۷۵۹۷۶۳۷۵۹۷۶۵مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۳۷۵۹۷۷۳۷۵۹۷۷۶مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۳۷۴۸۴۸۳۷۴۸۴۸۷دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۷۴۸۶۸۳۷۴۸۶۸۸دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۴۶۲۱۷۱۴۶۲۱۷۱۹دانشکده حقوق0