طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کنترل بيولوژيکي عوامل بيماريزاي گياهي خاکزاد

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10880353565۳۵۳۵۶۵۱۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880353566۳۵۳۵۶۶۲۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10900555263۵۵۵۲۶۳۱۳پژوهشکده علوم محیطی0
10900555264۵۵۵۲۶۴۲۴پژوهشکده علوم محیطی0
10900555265۵۵۵۲۶۵۱۵پژوهشکده علوم محیطی0