طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

آموزش ICDL [آی. سی. دی. ال] به زبان ساده

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220351191۳۵۱۱۹۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220351192۳۵۱۱۹۲۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220351193۳۵۱۱۹۳۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220351194۳۵۱۱۹۴۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220351195۳۵۱۱۹۵۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220351196۳۵۱۱۹۶۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220351197۳۵۱۱۹۷۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220361357۳۶۱۳۵۷۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220469204۴۶۹۲۰۴۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220469205۴۶۹۲۰۵۴۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220469206۴۶۹۲۰۶۵۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220469207۴۶۹۲۰۷۶۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1044050543050543043دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه