طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

‎۳۰۸ [سیصد و هشت] مدار

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۴۴۰۳۵۱۹۸۱۳۵۱۹۸۱۱دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۵۱۹۸۲۳۵۱۹۸۲۲دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۸۴۹۰۳۵۸۴۹۰۳کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1398/07/15 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۸۴۹۱۳۵۸۴۹۱۴کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۳۷۷۷۲۰۳۷۷۷۲۰۵دانشکده مهندسی برق0