طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

‎۳۰۸ [سيصد و هشت] مدار

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۴۴۰۳۵۱۹۸۱۳۵۱۹۸۱۱دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۵۱۹۸۲۳۵۱۹۸۲۲دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۸۴۹۰۳۵۸۴۹۰۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۸۴۹۱۳۵۸۴۹۱۴کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۳۷۷۷۲۰۳۷۷۷۲۰۵دانشکده مهندسی برق0