طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

‎۳۰۸ [سیصد و هشت] مدار

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۴۴۰۳۵۱۹۸۱۳۵۱۹۸۱۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۵۱۹۸۲۳۵۱۹۸۲۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۸۴۹۰۳۵۸۴۹۰۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۸۴۹۱۳۵۸۴۹۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۳۷۷۷۲۰۳۷۷۷۲۰۵دانشکده مهندسی برق0