طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

حقوق مدنی ‎۶: عقود معین ‎۱ (بیع - معاوضه - اجاره - جعاله - قرض - صلح)

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220350985۳۵۰۹۸۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220350986۳۵۰۹۸۶۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710356732۳۵۶۷۳۲۳دانشکده حقوقوجین
10710360712۳۶۰۷۱۲۴دانشکده حقوقاین کتاب تا تاریخ 1399/02/31 در امانت فرد دیگری است.0
10710360713۳۶۰۷۱۳۵دانشکده حقوق0
10710360714۳۶۰۷۱۴۶دانشکده حقوقاین کتاب تا تاریخ 1399/02/31 در امانت فرد دیگری است.0
10710360715۳۶۰۷۱۵۷دانشکده حقوقاین کتاب تا تاریخ 1399/02/31 در امانت فرد دیگری است.0
10710360716۳۶۰۷۱۶۸دانشکده حقوق0
10710360717۳۶۰۷۱۷۹دانشکده حقوقاین کتاب تا تاریخ 1399/02/31 در امانت فرد دیگری است.0
10710466172۴۶۶۱۷۲۱۰دانشکده حقوقاین کتاب تا تاریخ 1399/02/31 در امانت فرد دیگری است.0