طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

فلسفه حقوق بشر

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۸۶۰۳۴۸۶۵۸۳۴۸۶۵۸۱دانشکده الهیات و ادیان0
۱۱۱۰۱۰۳۶۷۲۲۸۳۶۷۲۲۸۲مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۳۶۷۲۲۹۳۶۷۲۲۹۳مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۴۵۶۳۵۹۴۵۶۳۵۹۴دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۴۵۶۳۶۰۴۵۶۳۶۰۵دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۴۵۶۳۶۱۴۵۶۳۶۱۶دانشکده حقوق0