طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پویه‌شناسی صور معماری

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10330349876۳۴۹۸۷۶۱دانشکده معماری و شهرسازی0
10330349877۳۴۹۸۷۷۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330349878۳۴۹۸۷۸۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10330409181۴۰۹۱۸۱۴دانشکده معماری و شهرسازی0
10330409179۴۰۹۱۷۹۵دانشکده معماری و شهرسازی0
10330409180۴۰۹۱۸۰۶دانشکده معماری و شهرسازی0
۳۶۱۱۷۱۷مرکز تحقیقات وقف
10330443645۴۴۳۶۴۵۸دانشکده معماری و شهرسازی0
103305499135499138دانشکده معماری و شهرسازی0