طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گواهی‌نامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر ICDL [آی سی دی ال] نسخه XP

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۳۴۷۷۰۰۱۱مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۷۷۰۱۲۱مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۸۰۱۱۱۲مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۸۰۱۲۲۲مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۸۰۱۳۱۳مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۸۰۱۴۲۳مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۸۰۱۵۱۴مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۸۰۱۶۲۴مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۸۰۱۷۱۵مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۸۰۱۸۲۵مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۸۰۱۹۱۶مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۸۰۲۰۲۶مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۸۰۲۱۱۷مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۸۰۲۲۲۷مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۸۰۲۳۱۸مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۸۰۲۴۲۸مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۸۰۲۵۱۹مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۸۰۲۶۲۹مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۸۰۲۷۱۱۰مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۸۰۲۸۲۱۰مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۸۰۲۹۱۱۱مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۸۰۳۰۲۱۱مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۱۰۷۱۰۳۵۲۵۲۳۳۵۲۵۲۳۱۱۲دانشکده حقوق0
۱۰۲۲۰۳۵۸۳۹۲۳۵۸۳۹۲۱۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۸۴۱۸۳۵۸۴۱۸۲۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۸۳۹۳۳۵۸۳۹۳۱۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۵۸۴۱۹۳۵۸۴۱۹۲۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۱۰۳۷۸۳۷۴۳۷۸۳۷۴۱۱۵دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0