طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

آزادی‌های عمومی و حقوق بشر

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۷۱۰۳۴۶۰۷۱۳۴۶۰۷۱۱دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۴۶۰۷۲۳۴۶۰۷۲۲دانشکده حقوق0
۱۱۱۰۱۰۳۵۵۱۰۸۳۵۵۱۰۸۳مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۳۶۰۷۹۰۳۶۰۷۹۰۴دانشکده حقوق0
۱۱۱۰۱۰۳۶۷۳۲۹۳۶۷۳۲۹۵مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۴۱۰۲۳۷۴۱۰۲۳۷۶مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه