طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: کنکاشي براي جهاني ساختن

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۷۱۰۳۴۶۰۶۷۳۴۶۰۶۷۱دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۴۶۰۶۸۳۴۶۰۶۸۲دانشکده حقوق0
۱۱۱۰۱۰۳۶۳۹۶۰۳۶۳۹۶۰۳مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۳۶۷۳۲۸۳۶۷۳۲۸۴مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۳۶۸۵۹۷۳۶۸۵۹۷۵دانشکده حقوق0
۱۱۱۰۱۰۴۱۰۲۳۸۴۱۰۲۳۸۶مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
107105554755554757دانشکده حقوق0