طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گواهینامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر ICDL [آی سی دی ال]

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220345270۳۴۵۲۷۰۱۱کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220345271۳۴۵۲۷۱۲۱کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220345272۳۴۵۲۷۲۳۱کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220345273۳۴۵۲۷۳۴۱کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220345274۳۴۵۲۷۴۵۱کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220345275۳۴۵۲۷۵۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220345276۳۴۵۲۷۶۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۳۴۷۷۰۲۱۲مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۷۷۰۳۲۲مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۷۷۰۴۳۲مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۷۷۰۵۴۲مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۷۷۰۶۵۲مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۷۷۰۷۶۲مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۷۷۰۸۷۲مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۷۷۰۹۱۳مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۷۷۱۰۲۳مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۷۷۱۱۳۳مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۷۷۱۲۴۳مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۷۷۱۳۵۳مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۷۷۱۴۶۳مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)
۳۴۷۷۱۵۷۳مرکز فناوری اطلاعات (مرکز کامپیوتر سابق)