طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

حقوق بشر و چشم‌اندازها

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۱۱۰۱۰۳۴۵۱۵۵۳۴۵۱۵۵۱مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۳۶۰۷۸۷۳۶۰۷۸۷۲دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۶۸۵۹۸۳۶۸۵۹۸۳دانشکده حقوق0
۱۱۱۰۱۰۴۱۶۴۲۶۴۱۶۴۲۶۴مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۴۳۶۸۱۶۴۳۶۸۱۶۵مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۴۳۶۸۱۷۴۳۶۸۱۷۶مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۴۶۲۸۵۵۴۶۲۸۵۵۷مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه