طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

نظام‌های بزرگ سیاست جنایی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۷۱۰۳۳۸۶۳۱۳۳۸۶۳۱۱۱دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۳۸۶۳۲۳۳۸۶۳۲۱۲دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۳۸۶۳۳۳۳۸۶۳۳۱۳دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۳۸۶۳۴۳۳۸۶۳۴۱۴دانشکده حقوق0
۱۰۲۲۰۳۳۸۸۳۳۳۳۸۸۳۳۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۳۸۸۳۴۳۳۸۸۳۴۱۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۴۰۵۲۹۴۴۰۵۲۹۴۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۴۱۲۷۴۶۴۱۲۷۴۶۲۲دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۴۱۲۷۴۷۴۱۲۷۴۷۲۳دانشکده حقوق0
۱۰۸۹۰۴۷۷۳۲۸۴۷۷۳۲۸۲۴پژوهشکده خانواده0
۱۱۱۰۱۰۵۰۵۳۲۷۵۰۵۳۲۷۲۵مرکز تحقیقات حقوق بشردردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه