طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

در هوای حق و عدالت: <از حقوق طبیعی تا حقوق بشر>

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۱۱۰۱۰۳۴۰۴۲۵۳۴۰۴۲۵۱مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۳۴۵۶۰۱۳۴۵۶۰۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۷۱۰۳۶۰۷۳۵۳۶۰۷۳۵۳دانشکده حقوق0
۱۰۸۶۰۴۲۱۴۰۵۴۲۱۴۰۵۴دانشکده الهیات و ادیان0