طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

چالش مذهب و مدرنیسم

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۳۳۹۳۷۶۳۳۹۳۷۶۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۳۳۹۳۷۷۳۳۹۳۷۷۱۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۳۳۹۳۷۸۳۳۹۳۷۸۱۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۲۲۰۳۵۰۷۲۹۳۵۰۷۲۹۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۳۶۴۰۲۲۳۶۴۰۲۲۲۱مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۶۹۹۹۱۳۶۹۹۹۱۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۶۹۹۹۲۳۶۹۹۹۲۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۶۰۳۸۹۷۴۵۳۸۹۷۴۵۲۴دانشکده الهیات و ادیان0
۱۰۸۱۰۳۹۹۸۸۲۳۹۹۸۸۲۲۵دانشکده علوم زمین0
۱۰۸۶۰۴۳۱۵۸۶۴۳۱۵۸۶۲۶دانشکده الهیات و ادیان0
۱۰۸۶۰۴۳۱۵۸۷۴۳۱۵۸۷۲۷دانشکده الهیات و ادیان0