طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

آئین دادرسی کیفری

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۳۳۸۸۵۷۳۳۸۸۵۷۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۳۸۸۵۸۳۳۸۸۵۸۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۳۸۸۵۹۳۳۸۸۵۹۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۳۸۸۶۰۳۳۸۸۶۰۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۳۳۸۵۸۹۳۳۸۵۸۹۱۳دانشکده حقوقوجین
۱۰۷۱۰۳۳۸۵۹۰۳۳۸۵۹۰۲۳دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۳۸۵۹۱۳۳۸۵۹۱۱۴دانشکده حقوقوجین
۱۰۷۱۰۳۳۸۵۹۲۳۳۸۵۹۲۲۴دانشکده حقوق0
۱۱۱۰۱۰۳۲۶۳۷۸۳۲۶۳۷۸۱۵مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۳۲۶۳۷۹۳۲۶۳۷۹۲۵مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۳۶۰۶۳۴۳۶۰۶۳۴۱۶دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۶۰۶۳۵۳۶۰۶۳۵۲۶دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۶۰۶۳۶۳۶۰۶۳۶۱۷دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۳۶۰۶۳۷۳۶۰۶۳۷۲۷دانشکده حقوق0