طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شرح اختيارات المفضل

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550289314۲۸۹۳۱۴۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550289315۲۸۹۳۱۵۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550289316۲۸۹۳۱۶۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550289317۲۸۹۳۱۷فهارس۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220411194۴۱۱۱۹۴۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220411195۴۱۱۱۹۵۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220411196۴۱۱۱۹۶۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220411193۴۱۱۱۹۳فهارس۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه