طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

آموزش تفکر انتقادی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10850336113۳۳۶۱۱۳۱دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850336114۳۳۶۱۱۴۲دانشکده مدیریت و حسابداری0
10750359999۳۵۹۹۹۹۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750381183۳۸۱۱۸۳۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10860415320۴۱۵۳۲۰۵دانشکده الهیات و ادیان0
10850418260۴۱۸۲۶۰۶دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850418261۴۱۸۲۶۱۷دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850279164۲۷۹۱۶۴۸دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850279165۲۷۹۱۶۵۹دانشکده مدیریت و حسابداری0
10750448759۴۴۸۷۵۹۱۰دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
1075050070550070511دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
1075050070650070612دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
12001054333654333613پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری0