طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

از پست و بلند ترجمه: هفت مقاله

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220334744۳۳۴۷۴۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550334745۳۳۴۷۴۵۲دانشکده ادبیات و علوم انسانیوجین
10550353288۳۵۳۲۸۸۳دانشکده ادبیات و علوم انسانیوجین
10550288303۲۸۸۳۰۳دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10550288304۲۸۸۳۰۴دانشکده ادبیات و علوم انسانیوجین