طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ایمان و آزادی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۵۵۰۳۳۵۳۸۴۳۳۵۳۸۴۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۳۳۵۳۸۵۳۳۵۳۸۵۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۱۱۰۱۰۳۳۱۹۱۶۳۳۱۹۱۶۳مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۳۶۶۳۲۸۳۶۶۳۲۸۴مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۶۰۳۸۹۳۱۲۳۸۹۳۱۲۵دانشکده الهیات و ادیان0
۱۰۲۲۰۴۵۷۸۸۶۴۵۷۸۸۶۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه