طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گذار از مدرنیته؟ نیچه، فوکو، لیوتار، دریدا

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۱۱۰۱۰۳۳۴۴۸۰۳۳۴۴۸۰۱مرکز تحقیقات حقوق بشرمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۳۶۷۸۱۴۳۶۷۸۱۴۲مرکز تحقیقات حقوق بشرمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۳۷۷۱۳۶۳۷۷۱۳۶۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۸۶۰۴۱۵۳۹۷۴۱۵۳۹۷۴دانشکده الهیات و ادیاناین کتاب تا تاریخ 1398/07/15 در امانت فرد دیگری است.0
۱۰۶۵۰۴۹۰۹۶۹۴۹۰۹۶۹۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0