طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ديالوگ با انديشمندان مسيحي (دين در جهان معاصر)

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۱۱۰۱۰۳۲۶۳۶۶۳۲۶۳۶۶۱مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۳۳۱۹۱۰۳۳۱۹۱۰۲مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۳۳۵۴۶۶۳۳۵۴۶۶۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۳۳۵۴۶۷۳۳۵۴۶۷۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۲۲۰۴۵۷۸۶۰۴۵۷۸۶۰۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه