طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

دموکراسي يا حقيقت: <رساله‌اي جامعه شناختي در باب روشنفکري ايراني>

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۶۵۰۳۳۵۲۰۸۳۳۵۲۰۸۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۳۳۵۲۰۹۳۳۵۲۰۹۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۱۱۰۱۰۳۳۶۵۷۳۳۳۶۵۷۳۵مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۳۴۰۴۲۲۳۴۰۴۲۲۶مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۳۴۵۱۴۴۳۴۵۱۴۴۷مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۳۳۵۳۶۰۳۳۵۳۶۰۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۳۳۵۳۶۱۳۳۵۳۶۱۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۴۳۰۰۵۵۴۳۰۰۵۵۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۴۳۰۰۵۶۴۳۰۰۵۶۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۲۲۰۴۵۷۸۴۶۴۵۷۸۴۶۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1022057501157501111مخزن کتابخانه مرکزیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه