طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ترجمه تحریر الوسیله

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220276392۲۷۶۳۹۲۱۱کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.1مراجعه حضوری به کتابخانه
10220276393۲۷۶۳۹۳۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220276394۲۷۶۳۹۴۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220276395۲۷۶۳۹۵۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220276396۲۷۶۳۹۶۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220276397۲۷۶۳۹۷۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220276398۲۷۶۳۹۸۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220276399۲۷۶۳۹۹۴۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710256863۲۵۶۸۶۳۱۵دانشکده حقوق0
10710256864۲۵۶۸۶۴۲۳دانشکده حقوق0
10710255738۲۵۵۷۳۸۳۳دانشکده حقوق0
10710255739۲۵۵۷۳۹۳۴دانشکده حقوق0
1071057278257278213دانشکده حقوقدردسترس0
1071057278357278314دانشکده حقوقدردسترس0
1071057278457278443دانشکده حقوقدردسترس0