طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اعراب القرآن الکريم و بيانه

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550289336۲۸۹۳۳۶۱-الجزء الاول، الجزء الثانی، الجزء الثالث۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550289338۲۸۹۳۳۸۲-الجزء الرابع، الجزء الخامس، الجزء السادس۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550289337۲۸۹۳۳۷۳-الجزء السابع، الجزء الثامن، الجزء التاسع۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550289339۲۸۹۳۳۹۴-الجزء العاشر، الجزء الحادی عشر، الجزء الثانی عشر۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550289340۲۸۹۳۴۰۵-الجزء الثالث عشر، الجزء الرابع عشر، الجزء الخامس عشر۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550289341۲۸۹۳۴۱۶-الجزء السادس عشر، الجزء السابع عشر، الجزء الثامن عشر۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550289342۲۸۹۳۴۲۷-الجزء التاسع عشر، الجزء العشرون، الجزء الحادی و العشرون۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550289343۲۸۹۳۴۳۸-الجزء الثانی و العشرون، الجزء الثالث و العشرون، الجزء الرابع و العشرون۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550289344۲۸۹۳۴۴۹-الجزء الخامس و العشرون، الجزء السادس و العشرون، الجزء السابع و العشرون۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550289345۲۸۹۳۴۵۱۰-الجزء الثامن و العشرون، الجزء التاسع و العشرون، الجزء الثلاثون۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10710346694۳۴۶۶۹۴۱۲دانشکده حقوق0
10710346695۳۴۶۶۹۵۲۲دانشکده حقوق0
10710346696۳۴۶۶۹۶۳۲دانشکده حقوق0
10710346697۳۴۶۶۹۷۴۲دانشکده حقوق0
10710346698۳۴۶۶۹۸۵۲دانشکده حقوق0
10710346699۳۴۶۶۹۹۶۲دانشکده حقوق0
10710346700۳۴۶۷۰۰۷۲دانشکده حقوق0
10710346701۳۴۶۷۰۱۸۲دانشکده حقوق0
10710346702۳۴۶۷۰۲۹۲دانشکده حقوق0
10710346703۳۴۶۷۰۳۱۰۲دانشکده حقوق0