طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

فیزیولوژی گیاهی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۸۸۰۳۲۲۲۷۴۳۲۲۲۷۴۱۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۳۲۲۲۷۵۳۲۲۲۷۵۲۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۹۰۰۳۸۳۰۹۶۳۸۳۰۹۶۱۲پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۳۸۳۰۹۷۳۸۳۰۹۷۲۲پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۳۸۳۰۹۸۳۸۳۰۹۸۱۳پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۳۸۳۰۹۹۳۸۳۰۹۹۲۳پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۳۸۳۱۰۰۳۸۳۱۰۰۱۴پژوهشکده علوم محیطی0
۱۰۹۰۰۳۸۳۱۰۱۳۸۳۱۰۱۲۴پژوهشکده علوم محیطی0
10880412914۴۱۲۹۱۴۱۵دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880412915۴۱۲۹۱۵۲۵دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۲۳۰۱۰۴۱۳۱۶۴۴۱۳۱۶۴۱۶پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۲۳۰۱۰۴۱۳۱۶۵۴۱۳۱۶۵۲۶پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۸۰۴۱۵۰۸۹۴۱۵۰۸۹۱۷دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۴۱۵۰۹۰۴۱۵۰۹۰۲۷دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۴۲۶۵۵۵۴۲۶۵۵۵۲۸دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۸۸۰۴۴۷۹۲۳۴۴۷۹۲۳۲۹دانشکده علوم و فناوری زیستی0