طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

عقل و اعتقاد دینی: درآمدی بر فلسفه دین

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220330173۳۳۰۱۷۳۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220330174۳۳۰۱۷۴۲کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1398/08/28 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550335328۳۳۵۳۲۸۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10860354889۳۵۴۸۸۹۵دانشکده الهیات و ادیان0
10550303242۳۰۳۲۴۲۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550304647۳۰۴۶۴۷۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550335329۳۳۵۳۲۹۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550417860۴۱۷۸۶۰۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10860421483۴۲۱۴۸۳۹دانشکده الهیات و ادیاناین کتاب تا تاریخ 1398/09/02 در امانت فرد دیگری است.0
10860451173۴۵۱۱۷۳۱۰دانشکده الهیات و ادیان0
10860451284۴۵۱۲۸۴۱۱دانشکده الهیات و ادیان0