طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

نظم گفتار: درس افتتاحی در کلژ دو فرانس، دوم دسامبر ‎۱۹۷۰

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۳۳۰۲۷۷۳۳۰۲۷۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۳۳۰۲۷۸۳۳۰۲۷۸۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۳۳۱۸۹۰۳۳۱۸۹۰۳مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۳۱۴۰۵۳۳۱۴۰۵۳4دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
۱۰۵۵۰۳۱۴۰۳۵۳۱۴۰۳۵5دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0