طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

گذار از جهان اسطوره به فلسفه

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۵۵۰۳۲۶۱۴۵۳۲۶۱۴۵۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۱۱۰۱۰۳۳۱۸۹۴۳۳۱۸۹۴۲مرکز تحقیقات حقوق بشرمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۳۶۳۱۹۵۳۶۳۱۹۵۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۳۶۲۵۱۹۳۶۲۵۱۹۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۴۰۲۴۲۵۴۰۲۴۲۵۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۸۶۰۴۰۸۵۱۹۴۰۸۵۱۹۶دانشکده الهیات و ادیان0
۱۰۸۶۰۴۰۸۵۲۰۴۰۸۵۲۰۷دانشکده الهیات و ادیان0
۱۰۸۹۰۴۳۰۹۹۸۴۳۰۹۹۸۸پژوهشکده خانواده0
۱۰۲۲۰۴۲۳۸۶۱۴۲۳۸۶۱۹کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۴۲۳۸۶۲۴۲۳۸۶۲۱۰کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه