طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ و مسائل زیباشناسی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10330322932۳۲۲۹۳۲۱دانشکده معماری و شهرسازی0
10330322933۳۲۲۹۳۳۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330322934۳۲۲۹۳۴۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10550304661۳۰۴۶۶۱۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550304662۳۰۴۶۶۲۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10650416810۴۱۶۸۱۰۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10550462244۴۶۲۲۴۴۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550462245۴۶۲۲۴۵۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550462246۴۶۲۲۴۶۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550462247۴۶۲۲۴۷۱۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0