طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

دفترعقل وآیت عشق

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220325183۳۲۵۱۸۳۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330327419۳۲۷۴۱۹۱۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330327420۳۲۷۴۲۰۱۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10550346268۳۴۶۲۶۸۱۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550346269۳۴۶۲۶۹۲۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220397436۳۹۷۴۳۶۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220397437۳۹۷۴۳۷۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220397438۳۹۷۴۳۸۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550419643۴۱۹۶۴۳۱۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550419644۴۱۹۶۴۴۲۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550419645۴۱۹۶۴۵۳۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550520992520992214دانشکده ادبیات و علوم انسانی0