طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

عصر اطلاعات:< اقتصاد، جامعه و فرهنگ>

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10650324678۳۲۴۶۷۸۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650324679۳۲۴۶۷۹۲۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650324680۳۲۴۶۸۰۳۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650331867۳۳۱۸۶۷۱۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650331868۳۳۱۸۶۸۲۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650331869۳۳۱۸۶۹۳۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220330183۳۳۰۱۸۳۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220330184۳۳۰۱۸۴۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220330185۳۳۰۱۸۵۳۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440335178۳۳۵۱۷۸۱۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440335179۳۳۵۱۷۹۲۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440335180۳۳۵۱۸۰۳۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440335181۳۳۵۱۸۱۱۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440335182۳۳۵۱۸۲۲۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440335183۳۳۵۱۸۳۳۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550335342۳۳۵۳۴۲۱۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550335343۳۳۵۳۴۳۲۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550335344۳۳۵۳۴۴۳۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550335345۳۳۵۳۴۵۱۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550335346۳۳۵۳۴۶۲۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550335347۳۳۵۳۴۷۳۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550362102۳۶۲۱۰۲۱۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550362103۳۶۲۱۰۳۲۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550362104۳۶۲۱۰۴۳۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10810397511۳۹۷۵۱۱۱۱۰دانشکده علوم زمین0
10810397512۳۹۷۵۱۲۲۱۰دانشکده علوم زمین0
10810397513۳۹۷۵۱۳۳۱۰دانشکده علوم زمین0
10890461874۴۶۱۸۷۴۱۱۱پژوهشکده خانواده0
10890461875۴۶۱۸۷۵۲۱۱پژوهشکده خانواده0
10890461876۴۶۱۸۷۶۳۱۱پژوهشکده خانواده0
10750475287۴۷۵۲۸۷۳۱۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10220478710۴۷۸۷۱۰۲۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550501507501507113دانشکده ادبیات و علوم انسانی0