طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

افسون زدگی جدید:< هویت چهل تکه و تفکر سیار>

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10440325938۳۲۵۹۳۸۱دانشکده علوم ریاضیاین کتاب تا تاریخ 1398/08/13 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650327963۳۲۷۹۶۳۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220330271۳۳۰۲۷۱۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۳۳۰۲۷۲۴کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10650353582۳۵۳۵۸۲۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650391596۳۹۱۵۹۶۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10860450961۴۵۰۹۶۱۷دانشکده الهیات و ادیان0
10550468694۴۶۸۶۹۴۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550469663۴۶۹۶۶۳۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220480195۴۸۰۱۹۵۱۰کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1398/08/14 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220480196۴۸۰۱۹۶۱۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1081052179852179812دانشکده علوم زمین0
1055054626854626813دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0