طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تمبر جام جهان‌نما

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۳۲۴۲۰۹۳۲۴۲۰۹۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۳۲۴۲۱۰۳۲۴۲۱۰۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیوجین
۱۰۸۸۰۳۲۴۲۱۱۳۲۴۲۱۱۳دانشکده علوم و فناوری زیستی0
۱۰۴۴۰۳۲۴۲۱۲۳۲۴۲۱۲۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۵۰۳۲۴۲۱۳۳۲۴۲۱۳۵دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۷۵۰۳۲۴۲۱۴۳۲۴۲۱۴۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۸۱۰۳۲۴۲۱۵۳۲۴۲۱۵۷دانشکده علوم زمین0
۱۰۷۱۰۳۲۴۲۱۶۳۲۴۲۱۶۸دانشکده حقوق0
۱۰۳۳۰۳۲۴۲۱۷۳۲۴۲۱۷۹دانشکده معماری و شهرسازی0