طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

نقدی بر قرائت رسمی از دین (بحرانها، چالشها، راه حلها)

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۳۲۰۲۸۶۳۲۰۲۸۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۳۳۴۴۲۲۳۳۴۴۲۲۲مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۳۳۵۳۳۲۳۳۵۳۳۲۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۳۳۵۳۳۳۳۳۵۳۳۳۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۱۱۰۱۰۳۳۶۵۹۳۳۳۶۵۹۳۵مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۶۰۳۸۹۳۱۰۳۸۹۳۱۰۶دانشکده الهیات و ادیان0
۱۰۸۶۰۴۰۸۹۲۳۴۰۸۹۲۳۷دانشکده الهیات و ادیان0
۱۰۸۶۰۴۰۸۹۲۴۴۰۸۹۲۴۸دانشکده الهیات و ادیان0
۱۰۵۵۰۴۲۹۹۴۵۴۲۹۹۴۵۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۴۲۹۹۴۶۴۲۹۹۴۶۱۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0