طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

استقرار مدیریت استراتژیک

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۷۵۰۳۲۱۵۷۷۳۲۱۵۷۷۱۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۳۲۱۵۷۸۱۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۸۷۰۳۶۲۸۸۰۳۶۲۸۸۰۱۴دانشکده علوم ورزشی و تندرستی0
۱۰۸۷۰۳۶۲۸۸۷۳۶۲۸۸۷۲۱دانشکده علوم ورزشی و تندرستی0
۱۰۲۲۰۴۰۶۰۵۸۴۰۶۰۵۸۲۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۴۰۶۰۵۷۴۰۶۰۵۷۲۳کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1398/08/21 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۵۰۴۴۲۱۸۵۴۴۲۱۸۵۱۵دانشکده مدیریت و حسابداریتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
۱۰۷۵۰۴۴۸۸۲۷۴۴۸۸۲۷۱۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدردسترس0