طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

استقرار مدیریت استراتژیک

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۷۵۰۳۲۱۵۷۷۳۲۱۵۷۷۱۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۳۲۱۵۷۸۱۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۸۷۰۳۶۲۸۸۰۳۶۲۸۸۰۱۴دانشکده علوم ورزشی و تندرستی0
۱۰۸۷۰۳۶۲۸۸۷۳۶۲۸۸۷۲۱دانشکده علوم ورزشی و تندرستی0
۱۰۲۲۰۴۰۶۰۵۸۴۰۶۰۵۸۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۴۰۶۰۵۷۴۰۶۰۵۷۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۵۰۴۴۲۱۸۵۴۴۲۱۸۵۱۵دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۷۵۰۴۴۸۸۲۷۴۴۸۸۲۷۱۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدردسترس0